czwartek, 17 marca 2016

Dania, imigracja


Interesujący tekst o Danii, a zwłaszcza o jej polityce imigracyjnej. Obraz tego kraju, jaki się miejscami wyłania jest, jakby to powiedzieć...mocno narodowy, wręcz endekoidalny ;) Obsesyjne przywiązanie do i akcentowanie „duńskości”, w tradycji i w codziennym życiu, w barwach narodowych. U podłoża tego, tkwiąca gdzieś w narodowych genach, trauma po utracie terytorium na rzecz Niemiec w XIX w.
Autor pokazuje inne podejście Danii, niż Niemiec czy Szwecji, do uchodźców/imigrantów z Bliskiego Wschodu. Podejście to nazwać można: wymagającym, mniej przyjaznym, niechętnym albo np. realistycznym.
Warto pamiętać, że mała Dania, jako jedyne bodaj państwo Zachodu, potrafiła kiedyś postawić się Hitlerowi i uratować niemal całą swoją ludność żydowską od zagłady.
Tak czy inaczej tytuł artykułu: „Liberal, harsh Denmark” („Liberalna, szorstka/sroga Dania)”, jest moim zdaniem bardzo na miejscu :)